Notaris Tienen

Honorez Marc & Cedric, geassocieerde notarissen bvba

Notarisvennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) met inschrijving in het RPR te Leuven onder nummer 0472.224.605. Het kantoor is gelegen in het centrum en hoofd(handel)straat van Tienen. Het Notariaat beschikt over een ruime parking gelegen nabij het kantoor.